Garanciális ügyintézés 1 perc alatt

1 perces garanciális és visszáru ügyintézés. Kérlek nyomd meg a gombot és írd meg miben segíthetünk!

Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Katona Attila EV . (székhely: 1173. Budapest Bélavár u. 28.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://autoszonyegwebaruhaz.com/ (a továbbiakban: Weboldal) használatára vonatkozó feltételeket, a Weboldalon közzétett szolgáltatást igénybe venni kívánó fogyasztó (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit.

Tisztelettel kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, amelyben részletesen tájékoztatjuk Weboldalunk látogatóit jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, valamint az általunk követett, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elveiről és gyakorlatáról. Ugyanakkor, jelen tájékoztató célja annak biztosítása, hogy a Szolgáltató megfeleljen a vásárlók tájékoztatásával kapcsolatos hatályos jogszabályoknak. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja), magatartási kódexre nem utal. A Weboldalon történő vásárlás alkalmával Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

Az általános szerződési feltételeket ide kattintva töltheted le.

 

 • A tulajdonos neve:  East-Car 13. Kft. 1173. Budapest Bélavár u. 28.
 • A szolgáltató neve: Katona Attila Ev .
 • A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye és postacíme): 1173. Budapest Bélavár u. 28
 • Nyilvántartási száma: 57341413
 • Adószáma: 59323121-2-42
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Főváros 17. ker. Önkormányzat
 • A szerződés nyelve: magyar

A szolgáltató elérhetősége:

 • E-mail:  attila@eastcar.hu
 • Telefonszáma: +36-23-428-137, +36-1-253-6131, +36-20-961-8579, +36-20-946-0548
 • Nyitvatartás: Hétfő-Csütörtök  08:00-16:00, Péntek: 08:00-14:00
 • Postacíme: 2040 Budaörs, Károly király u. 78.

  A tárhely-szolgáltató neve, székhelye:
 • Márton Tamás egyéni vállalkozó (e-mail cím: info@webhelyesarcu.hu)
 • Székhely: 1131 Budapest, Keszkenő utca 13.
 1. Alapvető rendelkezések

1.1. Jelen ÁSZF 2021. 05.25 napján lép hatályba és visszavonásáig, illetőleg következő módosításáig érvényes.

1.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan, bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az ÁSZF-en, illetve a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a Szolgáltató a  https://autoszonyegwebaruhaz.com oldalon közzéteszi. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Szolgáltató a hatálybalépést megelőző 30 (harminc) nappal a https://autoszonyegwebaruhaz.com oldalon tájékoztatást tesz közzé az ÁSZF módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, valamint a módosított ÁSZF elérhetőségét. A Vásárló a módosított ÁSZF-et a módosítás hatálybalépését követő megrendelés során fogadja el.

 1. Megrendelés

2.1. A Vásárló a Weboldalon regisztráció nélkül rendelheti meg és fizetheti ki (vásárlás) az általa igényelt szolgáltatást.

2.2. A Vásárló a weboldalon történő vásárlásakor elfogadja jelen ÁSZF-t és lehetősége nyílik a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerésére.

2.3. A Vásárló a vásárlás során köteles a saját, valós adatait (teljes név (családi név és keresztnév), számlázási adatok (számlázási név, cím, cégként vagy magánszemélyként történik a vásárlás), e-mail cím, telefonszám adatokat megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.4. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. Megvásárolható szolgáltatások köre

3.1. Szolgáltató a Weboldalon folyamatosan megjeleníti az igénybe vehető (megvásárolható) termékek körét, megnevezését jellegét, azok pontos leírását és árát. Az árak magyar forintban értendők és tartalmazzák a vonatkozó jogszabályokban előírt általános forgalmi adót (ÁFÁ-t). A Szolgáltató magyar forinton kívül más fizetőeszközt (pl. eurot) nem fogad el.

3.2. A Vásárló által megrendelt termékek árának megfizetésének módjára, az esetleges kedvezményre (pl. kupon), a szállítás módjára és mindezek esetleges költségeire vonatkozóan Szolgáltató a weboldalán keresztül pontos és részletes tájékoztatást ad (https://autoszonyegwebaruhaz.com/gyik/).

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.4. A Termék vagy Szolgáltatás árára vonatkozó elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azok téves feltüntetése esetén Szolgáltató nem köteles a szerződést teljesíteni. Ebben az esetben az Ügyfél által kifizetett teljes összeget haladéktalanul visszatéríti a Szolgáltató.

 1. Rendelés menete

4.1. A Weboldalon történő megrendelésre minden nap 0-24 óra között van lehetőség. A vásárló egy vásárlás során korlátlan számú terméket tud megrendelni és kifizetni.

4.2. Ha a Vásárló az általa kiválasztott terméket megismerte, a megrendelést véglegesítheti és a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva kezdheti meg a vásárlás véglegesítésének és a fizetés folyamatát. A fizetés megkezdéséig módosíthatja Vásárló a vásárlás során megadott adatait, a kiválasztott termékek körét vagy törölheti a vásárlást. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek.

4.3. Szolgáltató az adott termék mellett nem jeleníti meg, ha valamely termék ideiglenesen nem elérhető.

4.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatás díjának kifizetése bankkártyás előre fizetéssel (SimplePay) vagy utánvéttel történik. A sikeres fizetésről és a vásárolt termék részleteiről a vásárlást követően Vásárló e-mail-es visszaigazolást kap a Vásárló által megadott e-mail címre. A Szolgáltató által küldött visszaigazoló email Vásárlóhoz történő megérkezésével a szerződés létrejön és egyúttal a Vásárló a vásárláshoz köthető egyéb Szolgáltatói tájékoztatást is megkapja. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolásért való felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége, vagy egyéb, a Szolgáltatótól független ok, vagy körülmény miatt a Vásárló nem tud üzenetet fogadni, illetve a Szolgáltató nem tud üzenetet küldeni. Szolgáltató a vásárlásról elektronikus számlát állít ki.

 1. Panaszkezelés és egyéb jogérvényesítő lehetőségek

A Vásárló a vásárlással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban, szóban, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt módon az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Katona Attila EV. 57341413. 1173. Budapest Bélavár u. 28. Adószám: 59323121-2-42 tel:  +36-23-428-137, +36-1-253-6131, +36-20-961-8579, +36-20-946-0548 , e-mail: attila@eastcar.hu. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát a panasz benyújtását követő 30 napon belül. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti. Szolgáltató a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető testület eljárásának kezdeményezése. Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségeit itt megtekintheti: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. Amennyiben a Vásárló, mint fogyasztó nem fordult békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot érintő beadványokkal kapcsolatban a területileg illetékes járási hivatalok, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság, rendelkeznek hatáskörrel:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A felek között jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyokra és/vagy a felek között kialakuló jogvitákra az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, úgy a Pp. 26.§ (1) bekezdés alapján a fogyasztóval szemben jelen szerződésből eredő vitás ügyekben a fogyasztó belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Egyéb ügyekben a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróságot kötik ki a felek, mint illetékes bíróságot.

 1. Szerzői jogok

A Weboldal és annak tartalma szerzői jogi műnek minősül, ezért tilos a weboldalon szerkezetének, a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének másolása, letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozva lehet.

 1. Adatkezelési szabályok

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://autoszonyegwebaruhaz.com/adatvedelmi-tajekoztato/

 1. Elállás joga

Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vásárlónak joga van ahhoz, hogy a Szolgáltatóval kötött Szerződéstől a termék átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elálljon. Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számítódik. A Vásárló elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja vagy a mellékletben szereplő nyilatkozat kitöltésével postai úton vagy e-mail útján megküldve: Postai cím: Budapest, Frankhegy u. 11-12 (személyes átvételre nincs lehetőség) E-mail: info@autoalkatreszwebaruhaz.com címre . A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási határidő lejárta előtt elállási nyilatkozatát a Szolgáltatóhoz eljuttatja. Ha a Vásárló a Szerződéstől eláll, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített ellenszolgáltatást és a teljesítéssel kapcsolatban felmerült esetleges költségeket. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót e fizetési mód alkalmazásából adódóan semmilyen többletköltség nem terheli. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Szolgáltat nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Ha a fogyasztó eláll a vásárlástól, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni vagy a Szolgáltatónak átadni. A visszaküldés határidőben történik, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vásárlás összegét, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 1. Kellékszavatosság

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a fogyasztót kellékszavatossági igény benyújtásának lehetősége illeti meg, azaz kijavítást, kicserélést, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hiba kijavítását (vagy maga általi kijavítását és a költségek megtérítését) kérheti vagy a szerződéstől (vásárlástól) is elállhat. A megjelölt első igényről egy másikra is áttérhet, ha viseli ennek a költségeit, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az igény bejelentését a hiba felfedezését követően haladéktalanul, maximum a felfedezést követő két hónapon belül meg kell tenni, ugyanakkor a vásárlást követő két éven túl ilyen igény már nem terjeszthető elő.

A vásárlástól számított hat hónapon belül a hiba megléte adott, vagyis a fogyasztónak a kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez a hiba közlésén túl nincs további feltétele, hat hónap elteltével azonban a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

A fogyasztó az előző pontban megjelöltek helyett felléphet ingó dolog (termék) gyártójával vagy forgalmazójával szemben termékszavatossági igény benyújtásával, a termék hibája esetén. A termék hibáját a fogyasztónak kell bizonyítania, azaz azt, hogy a termék nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatosság a körében a fogyasztó kijavítást vagy kicserélést kérhet gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül.

A gyártó (vagy forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha legalább az egyik feltétel meglétét bizonyítani tudja:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre a fogyasztót a kellékszavatossági és a termékszavatossági igények egyaránt megilletik.

11.Jótállás

Hibás teljesítés estén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló

270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

A jótállás időtartama az eladási ár függvényében:

10.000-100.000,- forint közötti eladási ár esetén 1 év;
100.001-250.000,- forint között 2 év;
250.001,- forint felett 3 év.

A jótállási határidő akkor kezdődik, amikor a Szolgáltató a terméket a fogyasztónak átadja. Szolgáltató a termékek üzembe helyezését nem végzi. A hibás termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik azzal az időtartammal, ami a termék javításra átadásának napjától a rendeltetésszerű használatra alkalmassá válásáig terjed. Ha a termék első alkalommal történő javítása során megállapítható, hogy a termék nem javítható, azt 8 napon belül a Szolgáltató kicseréli (kivéve, ha a fogyasztó másképp kéri), ha a javításra nincs mód, Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül visszatéríteni. Ha a termék háromszori kijavítást követően ismét meghibásodik (és a fogyasztó másképp nem kéri), illetve ha – a kijavításra, kicserélésre vonatkozó lehetőség hiányában – a fogyasztó nem választja a vételár arányos leszállításának, a terméknek a vállalkozás költségére kijavításának vagy kijavíttatásának lehetőségét sem, a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha pedig kicserélésére sincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztónak visszatéríteni. Ha a vállalkozás a terméket nem javítja ki a vonatkozó igény vele történt közlésétől számított 30. napig, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket e határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni (kivéve ha a fogyasztó másképp kéri). Ha pedig kicserélésére sincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vonatkozó bizonylaton szereplő vételárat e határidő elteltétől számított 8 napon belül a fogyasztónak visszatéríteni. A fogyasztó nem csak a vásárlás helyszínén, hanem választása szerint a vállalkozás székhelyén, illetve bármelyik telephelyén, fióktelepén is érvényesítheti a kijavítási igényét.

Szolgáltatót nem terheli a jótállási kötelezettség, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Ugyanakkor a fogyasztó gyakorolhatja a jótállásból fakadó jogokat a kellékszavatossági és a termékszavatossági igények érvényesítésétől függetlenül.

Vegyes rendelkezések

9.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

9.2. Jelen ÁSZF alkalmazásában fogyasztónak az a 18. életévét betöltött természetes személy minősül, aki a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

9.3. Szolgáltató és a Vásárló vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.4. A Szolgáltató a Weboldal működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén a Szolgáltató kéri Vásárlóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni az Szolgáltatót bevezetésben megadott elérhetőségek valamelyikén.

 1. melléklet

Elállási nyilatkozat minta letöltése

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 • A tulajdonos neve:  East-Car 13. Kft. 1173. Budapest Bélavár u. 28.
 • Szolgáltató neve: Katona Attila Ev.
 • Elektronikus levelezési cím: attila@eastcar.hu
 • Telefonszáma: +36-23-428-137, +36-1-253-6131, +36-20-961-8579, +36-20-946-0548
 • Nyitvatartás: Hétfő-Csütörtök  08:00-16:00, Péntek: 08:00-14:00
 • Postacíme: 2040 Budaörs, Károly király u. 78.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.